GİZLİLİK POLİTİKASI VE SORUMLULUK REDDİ

Yürürlük tarihi: 2020-11-05

1. Giriş

PERA Mühendislik sayfamıza hoş geldiniz.

PERA Mühendislik  (“biz”, “biz” veya “bizim”) www.peramuhendislik.com’u (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır) işletmektedir.

Gizlilik Politikamız www.peramuhendislik.com ziyaretinizi yönetir ve hizmetimizi kullanımınızdan kaynaklanan bilgileri nasıl topladığımızı, koruduğumuzu ve açıkladığımızı açıklar.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Hüküm ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.

Şartlar ve Koşullarımız (“Şartlar”) Hizmetimizin tüm kullanımlarını yönetir ve Gizlilik Politikası ile birlikte bizimle olan sözleşmenizi oluşturur (“anlaşma”).

2. Tanımlar

SERVİS, PERA Mühendislik  tarafından işletilen www.peramuhendislik.com web sitesi anlamına gelir.

KİŞİSEL VERİLER, yaşayan bir birey hakkında, bu verilerden (veya elimizde bulunan veya elimizde bulunan bu bilgilerden ve diğer bilgilerden) tanımlanabilen veriler anlamına gelir.

KULLANIM VERİLERİ, Hizmet kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.

ÇEREZLER, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.

VERİ SORUMLUSU, herhangi bir kişisel verinin hangi amaçla ve hangi şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen (tek başına veya birlikte veya diğer kişilerle ortak olarak) gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, verilerinizin kontrolüdür.

VERİ İŞLEMCİLERİ (VEYA HİZMET SAĞLAYICILAR), verileri Veri Kontrolörü adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

VERİ KONUSU, Kişisel Verilere konu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

KULLANICI, Hizmetimizi kullanan kişidir. Kullanıcı, Kişisel Verilerin konusu olan Veri Sahibine karşılık gelir.

3. Bilgi Toplama ve Kullanma

Size Hizmetimizi sağlamak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

4. Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (“Kişisel Veriler”) sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

0.1. Email

0.2. Ad ve soyad

0.3. Telefon numarası

0.4. Adres, Ülke, Eyalet, İl, Posta / Posta kodu, Şehir

0.5. Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizi sizinle haber bültenleri, pazarlama veya promosyon materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını izleyerek bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Kullanım verisi

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz (“Kullanım Verileri”).

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz gibi bilgileri içerebilir. cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

Hizmete bir cihazla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız cihazın türü, cihazınızın benzersiz kimliği, cihazınızın IP adresi, cihazınızın işletim sistemi, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilir. tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri gibi.

Çerez Verilerini İzleme

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız ve belirli bilgileri tutarız.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezlere Örnekler:

0.1. Oturum Çerezleri: Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz.

0.2. Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanırız.

0.3. Güvenlik Çerezleri: Güvenlik amacıyla Güvenlik Çerezleri kullanıyoruz.

0.4. Reklam Çerezleri: Reklam Çerezleri, size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek reklamlar sunmak için kullanılır.

Diğer veri

Hizmetimizi kullanırken şu bilgileri de toplayabiliriz: cinsiyet, yaş, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport bilgileri, vatandaşlık, ikamet yerine kayıt ve gerçek adres, telefon numarası (iş, mobil), belgelerin detayları eğitim, nitelik, mesleki eğitim, istihdam sözleşmeleri, NDA sözleşmeleri, ikramiye ve tazminat bilgileri, medeni durum bilgileri, aile üyeleri, sosyal güvenlik (veya diğer vergi mükellefi kimliği) numarası, ofis konumu ve diğer veriler hakkında.

5. Verilerin Kullanımı

PERA Mühendislik , toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:

0.1. Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için;

0.2. Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek;

0.3. Bunu seçtiğinizde Hizmetimizin interaktif özelliklerine katılmanıza izin vermek;

0.4. müşteri desteği sağlamak;

0.5. Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak;

0.6. Hizmetimizin kullanımını izlemek için;

0.7. teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak;

0.8. sağladığınız diğer herhangi bir amacı yerine getirmek için;

0.9. yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve faturalama ve tahsilat dahil olmak üzere sizinle aramızda yapılan sözleşmelerden doğan haklarımızı uygulamak;

0.10. son kullanma ve yenileme bildirimleri, e-posta talimatları vb. dahil olmak üzere hesabınız ve / veya aboneliğiniz hakkında size bildirimler sağlamak;

0.11. bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya hakkında bilgi aldığınız ürünlere benzer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak;

0.12. bilgileri verdiğinizde açıklayabileceğimiz başka herhangi bir şekilde;

0.13. izninizle başka herhangi bir amaç için.

6. Verilerin Saklanması

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözeceğiz ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulayacağız.

Ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacağız. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

7. Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, veri koruma yasalarının yargı alanınızdakilerden farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı bölgelerinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.

Türkiye dahil birçok ülkede uluslararası bir yerde bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi tercih ediyorsanız, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye dahil birçok ülkeye uluslararası olarak aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu devri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

PERA Mühendislik , verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve Kişisel Verilerinizin bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarımı, aşağıdakiler dahil yeterli kontroller olmadıkça gerçekleşmeyecektir: verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği.

8. Verilerin Açıklanması

Topladığımız veya sizin sağladığınız kişisel bilgileri ifşa edebiliriz:

0.1. Ticari işlem.

Biz veya iştiraklerimiz bir birleşme, satın alma veya varlık satışı ile ilgiliyse, Kişisel Verileriniz aktarılabilir.

0.2. Diğer durumlar. Bilgilerinizi şu şekilde de ifşa edebiliriz:

0.2.1. iştiraklerimize ve iştiraklerimize;

0.2.2. işimizi desteklemek için kullandığımız yükleniciler, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara;

0.2.3. sağladığınız amacı yerine getirmek için;

0.2.4. web sitemize şirketinizin logosunu eklemek amacıyla;

0.2.5. bilgileri verdiğinizde tarafımızdan açıklanan diğer herhangi bir amaç için;

0.2.6. diğer durumlarda sizin izninizle;

0.2.7. Şirketin, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için açıklamanın gerekli veya uygun olduğuna inanıyorsak.

9. Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çabalarken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

10. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanında (EEA) ikamet ediyorsanız, GDPR kapsamındaki belirli veri koruma haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlıyoruz.

Sizin hakkınızda hangi Kişisel Verileri tuttuğumuzdan haberdar olmak ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bize pera.info@peramuhendislik.com adresinden e-posta gönderin.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

0.1. hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişim, güncelleme veya silme hakkı;

0.2. düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz;

0.3. itiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz;

0.4. kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz;

0.5. veri taşınabilirliği hakkı. Kişisel Verilerinizin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde sağlama hakkına sahipsiniz;

0.6. rızayı geri çekme hakkı. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi işleme koyma izninize güvendiğimiz herhangi bir zamanda izninizi geri çekme hakkına sahipsiniz;

Bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Lütfen bazı gerekli veriler olmadan Hizmet sağlayamayabileceğimizi unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Avrupa Ekonomik Alanındaki (EEA) yerel veri koruma kurumunuzla iletişime geçin.

11. Türkiye Hukuku Kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

Kanuna göre aşağıdakileri kabul ediyoruz:

0.1. kullanıcılar sitemizi anonim olarak ziyaret edebilir;

0.2. Gizlilik Politikası bağlantımız “Gizlilik” kelimesini içerir ve web sitemizin ana sayfasında kolayca bulunabilir;

0.3. Gizlilik Politikası Sayfamızda herhangi bir gizlilik politikası değişikliği kullanıcılara bildirilecektir;

0.4. Kullanıcılar, pera.info@peramuhendislik.com adresinden bize e-posta göndererek kişisel bilgilerini değiştirebilirler.

“İzlemeyin” Sinyalleri ile ilgili Politikamız:

Bir Takip Etme tarayıcı mekanizması yürürlükte olduğunda, Takip Etme sinyallerini onurlandırır ve izleme, tanımlama bilgileri yerleştirmez veya reklam kullanmayız. Do Not Track, izlenmesini istemediğiniz web sitelerini bilgilendirmek için web tarayıcınızda ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.

Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek Do Not Track özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

0.1. Kişisel bilgilerinizi silmek için. Bu talebi yaparsanız, talebiniz tarihi itibariyle hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri kayıtlarımızdan silecek ve herhangi bir hizmet sağlayıcısını aynısını yapması için yönlendireceğiz. Bazı durumlarda, silme, bilginin kimliğinin kaldırılmasıyla gerçekleştirilebilir. Kişisel bilgilerinizi silmeyi seçerseniz, kişisel bilgilerinizin çalışmasını gerektiren belirli işlevleri kullanamayabilirsiniz.

0.2. Kişisel bilgilerinizi satmayı durdurmak için. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir amaçla üçüncü şahıslara satmıyor veya kiralamıyoruz. Kişisel bilgilerinizi parasal değerlendirme için satmayız. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kişisel bilgilerin parasal bir bedel olmaksızın üçüncü bir şahsa veya şirketler ailemize aktarılması Türk hukukuna göre bir “satış” olarak kabul edilebilir. Kişisel Verilerinizin tek sahibi sizsiniz ve herhangi bir zamanda açıklama veya silme talebinde bulunabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi satmayı durdurma talebinde bulunursanız, bu tür transferleri durduracağız.

Verilerinizi silmemizi veya satmamızı istemeniz durumunda, bizimle olan deneyiminizi etkileyebileceğini ve işlemesi için kişisel bilgilerinizin kullanılmasını gerektiren belirli programlara veya üyelik hizmetlerine katılamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ancak hiçbir durumda haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız.

12. Servis Sağlayıcılar

Hizmetimizi (“Hizmet Sağlayıcıları”) kolaylaştırmak, bizim adımıza Hizmet sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

13. Analiz

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

14. CI / CD araçları

Hizmetimizin geliştirme sürecini otomatikleştirmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

15. Davranışsal Yeniden Pazarlama

Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanabiliriz. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmetimize yaptığınız geçmiş ziyaretlerinize bağlı olarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için çerezleri kullanırız.

16. Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

17. Çocukların Gizliliği

Hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki çocuklar (“Çocuk” veya “Çocuklar”) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

18 yaşın altındaki Çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamıyoruz. Bir Çocuğun bize Kişisel Veriler sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını doğrulamadan Çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

18. Bu Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce e-posta ve / veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki “geçerlilik tarihini” güncelleyeceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında geçerlidir.

19. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize e-posta ile ulaşın: pera.info@peramuhendislik.com.

SORUMLULUK REDDİ

Web sitemizde yayınlanan bilgi ve belgeler yalnızca genel bilgi amaçlıdır, reklam amaçlı değildir ve yasal veya diğer profesyonel tavsiye niteliği taşımaz. Bu web sitesindeki hiçbir şey, PERA Mühendislik  ile bir danışman müşteri ilişkisi yaratacak şekilde yorumlanamaz. Web sitemiz harici bir internet sitesine bağlanırsa, PERA Mühendislik  bu tür harici internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. PERA Mühendislik , bu web sitesinin içeriğini herhangi bir zamanda değiştirebilir. Web sitesinin içeriğiyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen pera.info@peramuhendislik.com adresine bir e-posta gönderin. Bu web sitesinde ve firmanın logosundaki tüm bilgi ve materyaller PERA Mühendislik’in mülkiyetindedir ve PERA Mühendislik’in önceden onayı olmadan kopyalanamaz veya kullanılamaz.